Overdracht van het familiaal patrimonium

Opvolging of niet, kinderen of niet … Elke ondernemer wordt vroeg of laat geconfronteerd met de vraag: hoe regelen we de overdracht van ons opgebouwd patrimonium? Zeker waar er én een opvolger aanwezig is én er meerdere kinderen zijn, zitten de ouders al snel met de handen in het haar.

 

Naast de vele praktische vragen, speelt vooral de angst om fouten te maken die op termijn het familiegeluk of de bedrijfszekerheid ondermijnen. Onder het motto ‘Angsten overwinnen is simpelweg beginnen’ willen we jullie vanuit het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging (KCBO), ongeacht je eigen bedrijfs- en gezinssituatie, inspireren en informeren over de uitdagingen en mogelijkheden die er vandaag zijn.

 

Het lijkt een onmogelijke opdracht: bedrijfszekerheid bieden aan de opvolger, alle kinderen gelijkwaardig behandelen én een goede oude dag waarborgen voor de ouders.

 

In het kader van een bedrijfsoverdracht, lijkt dit voor vele overdragers de grootste drempel in het proces. Binnen het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging, is dit thema dan ook al grondig bestudeerd en in kaart gebracht.