Tools

Tools

1.  De Wissel

Een bedrijf overnemen of overdragen is een van de belangrijkste beslissingen in je leven. Er gaat een lang proces aan vooraf. Er zijn immers heel wat zaken die je op een rijtje moet zetten. Wat zijn eenieders ambities en wensen? Zou een eventuele samenwerking tussen beide generaties mogelijk zijn? Zitten  overnemer en overdrager, familie en partner op dezelfde golflengte? Naast deze sociale aspecten zijn er ook de financiële, juridische en fiscale elementen. Brochure 'De Wissel' biedt basisinformatie voor elke familie waar een potentiële bedrijfsopvolging zit aan te komen.​


 

 


 

2. Samenwerking

De brochure "Geef je samenwerking kleur",werd ontwikkeld door het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging. Ze heeft tot doel om zowel de opvolger als de overdrager van een land- of tuinbouwbedrijf uit te dagen om voldoende stil te staan bij de samenwerking op het bedrijf over de generaties heen.


3. Patrimonium

Met deze brochure willen we je graag inspireren en een inzicht geven in de verschillende mogelijkheden. Combinaties van de verschillende systemen zijn mogelijk, maar moeten goed doordacht gebeuren. Bovendien is dé oplossing voor iedere gezins- en bedrijfssituatie anders, maatwerk is altijd wenselijk. Laat je dus altijd goed informeren en begeleiden bij de beslissingen die je neemt. 


4. Competenties: De competentieverkenner

Aan de hand van een aantal korte vragen overloop je 11 competenties, waarvan is aangetoond dat ze een positieve invloed hebben op je ondernemerskwaliteiten. Per vraag geef je aan of je deze kan uitvoeren en of je deze ook effectief (graag) doet. Het invullen van deze vragen neemt ongeveer 10 minuten in beslag.
 

5. Kasplanningen

Welke investeringen zal je nog moeten doen als jonge overnemer? Welke leningen lopen er nog waar jij rekening mee moet houden? Wil je meer inzicht krijgen in wat er binnenkomt en buiten gaat op het bedrijf? Start eens met een kasplanning! Een eerste aanzet tot een kasplanning vind je hieronder terug per sector. 

Sector varkenshouderij

Sector fruitteelt

Sector melkvee