Welkom

1

Welkom

 

Generatieoverdracht doordacht

 

Sta je voor de bedrijfsopvolging, nu of in de nabije toekomst, dan is deze opleiding zonder twijfel iets voor jou als overnemer of overlater. In vijf avonden helpen wij jullie uit de startblokken.

  • Sessie 1 Visie en strategie: hoe zien en plannen we de toekomst van ons bedrijf?
  • Sessie 2 Familiaal vermogensrecht: Hoe past het huwelijksvermogensrecht, de vermogensplanning, het erfrecht en de pacht in het overnameverhaal?
  • Sessie 3 Welke uitbatingsvorm kiezen we? En hoe zit het VLIF in elkaar?
  • Sessie 4 Hoe maken we het ondernemingsplan en het financieel plan op? Wat is belangrijk (voor onszelf en voor de bank)?
  • Sessie 5 Professioneel samenwerken en communiceren op het familiebedrijf: hoe pakken we dit aan?

5-delige cursus, telkens op donderdag van 19u30 tot 22u30.

Inschrijven: 

 

Bedrijfsopvolging: een complex en alomvattend proces

Het komende decennium zullen heel wat bedrijfsleiders moeten nadenken over decontinuïteit van hun bedrijf. Het is belangrijk dat de bedrijfsleider en potentiele opvolger dit in de meest optimale omstandigheden laten plaatsvinden.
 
Een tijdige voorbereiding en planning, met bijhorende afspraken en een duidelijke communicatie zijn hierbij van essentieel belang.

Complex proces

Bovendien is bedrijfsopvolging in de land- en tuinbouwsector er niet eenvoudiger op geworden. De grote kapitaalsintensiteit, diverse financiële, fiscale, juridische en economische aspecten maken het proces complex, terwijl ook de familiale en sociale belangen niet uit het oog verloren mogen worden.

Emotioneel vs zakelijk

Bedrijfsoverdracht is voor 80% emotioneel en voor 20% zakelijk is een vaak gehoorde uitspraak die goed weergeeft hoe de verhoudingen liggen. Het gaat immers niet enkel om het geven van de nodige aandacht en ondersteuning op het gebied van het bedrijf maar ook op dat van de familie en van de (toekomstige) bedrijfsleider zelf.

 

Om de land- en tuinbouwers optimaal te begeleiden en bij te staan bij deze zeer diverse aspecten van (familiale) bedrijfsopvolging is er een samenwerking opgestart tussen BoerenbondGroene KringKBC en SBB

 

Het resultaat is het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging, dat een unieke aanpak en dienstverlening biedt, op maat van agrarische familiebedrijven.     

 
 
Model
Aan de hand van ons model helpen we je op weg naar een vlotte bedrijfsoverdracht.
Opleidingen
We voorzien verschillende opleidingen, zowel gericht op de opvolger, de overdrager als de hele familie.
Heb je vragen?
Heb je vragen over bedrijfsopvolging in de land- of tuinbouw?