Welkom

1

Welkom

Patrimoniumavonden
 

Opvolging of niet, kinderen of niet,… elke ondernemer wordt vroeg of laat geconfronteerd met de vraag: hoe regelen we de overdracht van ons opgebouwd patrimonium? De ene situatie is uiteraard complexer als de andere. Zeker waar er én een opvolger aanwezig is én er meerdere kinderen zijn, zitten de ouders nogal snel met de handen in het haar. Naast de vele praktische vragen, speelt vooral de angst om fouten te maken die op termijn het familiegeluk of de bedrijfszekerheid ondermijnen. Onder het motto ‘angsten overwinnen is simpelweg beginnen’ willen we jullie met het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging (KCBO), ongeacht je eigen bedrijfs- en gezinssituatie, inspireren en informeren over de uitdagingen en mogelijkheden die er vandaag de dag zijn. 

 

Veel ouders vinden het niet aangenaam om over de opvolging na te denken, toch is het belangrijk dat dit goed geregeld is. Als de opvolging niet goed geregeld is kan dit voor de familie veel vragen oproepen, die kunnen overgaan in ergernissen of zelfs ruzie. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 42% van de mensen die een erfenis ontvangen, daarover ruziet. Dat kan je vermijden met een goede successieplanning die rekening houdt met iedereen.

 

Eén van de grootste uitdagingen bij bedrijfsoverdracht is de overdracht van onroerend goed:

 

Hoe vind je het ideale evenwicht tussen familiale tevredenheid, bedrijfszekerheid en fiscale optimalisatie? Wat zijn de mogelijkheden?

 

Het lijkt een onmogelijke opdracht, bedrijfszekerheid bieden aan de opvolger, alle kinderen gelijkwaardig bedelen en niet te vergeten ook een goede oude dag voor de ouders waarborgen.

 

Kom je informeren en laat je inspireren op één van onze Patrimoniumavonden.
 

Programma:  19u30: onthaal | 20u - 21u30: plenaire sessie | 21u30 - 23u00: receptie

 

14/06: De Oude Melkerij – Roeselare – Schrijf je nu in 

15/06: ‘t Veilinghuis – Sint-Truiden - Schrijf je nu in 

21/06: Provinciaal Vormingscentrum – Oostmalle - Schrijf je nu in

22/06: Salons Roskam – Merelbeke - Schrijf je nu in 
 

 

Bedrijfsopvolging: een complex en alomvattend proces

Het komende decennium zullen heel wat bedrijfsleiders moeten nadenken over decontinuïteit van hun bedrijf. Het is belangrijk dat de bedrijfsleider en potentiele opvolger dit in de meest optimale omstandigheden laten plaatsvinden.
 
Een tijdige voorbereiding en planning, met bijhorende afspraken en een duidelijke communicatie zijn hierbij van essentieel belang.

Complex proces

Bovendien is bedrijfsopvolging in de land- en tuinbouwsector er niet eenvoudiger op geworden. De grote kapitaalsintensiteit, diverse financiële, fiscale, juridische en economische aspecten maken het proces complex, terwijl ook de familiale en sociale belangen niet uit het oog verloren mogen worden.

Emotioneel vs zakelijk

Bedrijfsoverdracht is voor 80% emotioneel en voor 20% zakelijk is een vaak gehoorde uitspraak die goed weergeeft hoe de verhoudingen liggen. Het gaat immers niet enkel om het geven van de nodige aandacht en ondersteuning op het gebied van het bedrijf maar ook op dat van de familie en van de (toekomstige) bedrijfsleider zelf.

 

Om de land- en tuinbouwers optimaal te begeleiden en bij te staan bij deze zeer diverse aspecten van (familiale) bedrijfsopvolging is er een samenwerking opgestart tussen BoerenbondGroene KringKBC en SBB

 

Het resultaat is het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging, dat een unieke aanpak en dienstverlening biedt, op maat van agrarische familiebedrijven.     

 
 
Model
Aan de hand van ons model helpen we je op weg naar een vlotte bedrijfsoverdracht.
Opleidingen
We voorzien verschillende opleidingen, zowel gericht op de opvolger, de overdrager als de hele familie.
Heb je vragen?
Heb je vragen over bedrijfsopvolging in de land- of tuinbouw?