Welkom

Welkom

 

 

21 november: Inspiratieavond bedrijfsopvolging: een droom of een nachtmerrie?

 

Je bent al een hele poos landbouwondernemer of als gezinslid, direct of indirect, betrokken bij de bedrijfsvoering. Ongetwijfeld wordt er al eens nagedacht over later, over de bedrijfsopvolging, ook al is dit niet direct voor morgen. Niet alleen voor de overlater(s) en overnemer(s) is dit een grote stap, ook voor al wie bij het gezin betrokken is. Een landbouwbedrijf is immers heel vaak een familiaal bedrijf én een thuis. 

 

 

 

Bedrijfsopvolging: een complex en alomvattend proces

Het komende decennium zullen heel wat bedrijfsleiders moeten nadenken over decontinuïteit van hun bedrijf. Het is belangrijk dat de bedrijfsleider en potentiele opvolger dit in de meest optimale omstandigheden laten plaatsvinden.
 
Een tijdige voorbereiding en planning, met bijhorende afspraken en een duidelijke communicatie zijn hierbij van essentieel belang.

Complex proces

Bovendien is bedrijfsopvolging in de land- en tuinbouwsector er niet eenvoudiger op geworden. De grote kapitaalsintensiteit, diverse financiële, fiscale, juridische en economische aspecten maken het proces complex, terwijl ook de familiale en sociale belangen niet uit het oog verloren mogen worden.

Emotioneel vs zakelijk

Bedrijfsoverdracht is voor 80% emotioneel en voor 20% zakelijk is een vaak gehoorde uitspraak die goed weergeeft hoe de verhoudingen liggen. Het gaat immers niet enkel om het geven van de nodige aandacht en ondersteuning op het gebied van het bedrijf maar ook op dat van de familie en van de (toekomstige) bedrijfsleider zelf.

 

Om de land- en tuinbouwers optimaal te begeleiden en bij te staan bij deze zeer diverse aspecten van (familiale) bedrijfsopvolging is er een samenwerking opgestart tussen BoerenbondGroene KringKBC en SBB

 

Het resultaat is het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging, dat een unieke aanpak en dienstverlening biedt, op maat van agrarische familiebedrijven.     

 
 
Model
Aan de hand van ons model helpen we je op weg naar een vlotte bedrijfsoverdracht.
Opleidingen
We voorzien verschillende opleidingen, zowel gericht op de opvolger, de overdrager als de hele familie.
Heb je vragen?
Heb je vragen over bedrijfsopvolging in de land- of tuinbouw?