Welkom

1

Welkom

Bedrijfsopvolging: een complex en alomvattend proces
 

Het komende decennium zullen heel wat bedrijfsleiders moeten nadenken over decontinuïteit van hun bedrijf. Het is belangrijk dat de bedrijfsleider en potentiele opvolger dit in de meest optimale omstandigheden laten plaatsvinden.
 
Een tijdige voorbereiding en planning, met bijhorende afspraken en een duidelijke communicatie zijn hierbij van essentieel belang.

Complex proces

Bovendien is bedrijfsopvolging in de land- en tuinbouwsector er niet eenvoudiger op geworden. De grote kapitaalsintensiteit, diverse financiële, fiscale, juridische en economische aspecten maken het proces complex, terwijl ook de familiale en sociale belangen niet uit het oog verloren mogen worden.

Emotioneel vs zakelijk

Bedrijfsoverdracht is voor 80% emotioneel en voor 20% zakelijk is een vaak gehoorde uitspraak die goed weergeeft hoe de verhoudingen liggen. Het gaat immers niet enkel om het geven van de nodige aandacht en ondersteuning op het gebied van het bedrijf maar ook op dat van de familie en van de (toekomstige) bedrijfsleider zelf.

 

Om de land- en tuinbouwers optimaal te begeleiden en bij te staan bij deze zeer diverse aspecten van (familiale) bedrijfsopvolging is er een samenwerking opgestart tussen BoerenbondGroene KringKBC en SBB

 

Het resultaat is het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging, dat een unieke aanpak en dienstverlening biedt, op maat van agrarische familiebedrijven.     


Patrimoniumavonden

Opvolging of niet, kinderen of niet,… elke ondernemer wordt vroeg of laat geconfronteerd met de vraag: hoe regelen we de overdracht van ons opgebouwd patrimonium? De ene situatie is uiteraard complexer als de andere. Zeker waar er én een opvolger aanwezig is én er meerdere kinderen zijn, zitten de ouders nogal snel met de handen in het haar. Naast de vele praktische vragen, speelt vooral de angst om fouten te maken die op termijn het familiegeluk of de bedrijfszekerheid ondermijnen. Onder het motto ‘angsten overwinnen is simpelweg beginnen’ willen we jullie met het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging (KCBO), ongeacht je eigen bedrijfs- en gezinssituatie, inspireren en informeren over de uitdagingen en mogelijkheden die er vandaag de dag zijn. 

Veel ouders vinden het niet aangenaam om over de opvolging na te denken, toch is het belangrijk dat dit goed geregeld is. Als de opvolging niet goed geregeld is kan dit voor de familie veel vragen oproepen, die kunnen overgaan in ergernissen of zelfs ruzie. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 42% van de mensen die een erfenis ontvangen, daarover ruziet. Dat kan je vermijden met een goede successieplanning die rekening houdt met iedereen.

Eén van de grootste uitdagingen bij bedrijfsoverdracht is de overdracht van onroerend goed:

Hoe vind je het ideale evenwicht tussen familiale tevredenheid, bedrijfszekerheid en fiscale optimalisatie? Wat zijn de mogelijkheden?

Het lijkt een onmogelijke opdracht, bedrijfszekerheid bieden aan de opvolger, alle kinderen gelijkwaardig bedelen en niet te vergeten ook een goede oude dag voor de ouders waarborgen.

Experten van Boerenbond, SBB en KBC helpen je graag op weg.

Waar en wanneer? 

Nog één online editie!​​

 • Woensdag 19/06

        Inschrijven voor de online editie kan via deze link.

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. 

Terugblik: vier Patrimoniumavonden

Met het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging mochten we in 2023 maar liefst 450 aanwezigen verwelkomen. 

Sfeerbeelden Patrimoniumavonden 2023.


Inspiratieavond bedrijfsopvolging

 

Deze avond is een introductie op het familiale aspect van de bedrijfsopvolging. Verwacht geen juridisch betoog, geen berekeningen of verdeelsleutels. Wat je wel krijgt zijn handvaten om de bedrijfsopvolging bespreekbaar te maken in het gezin. De ervaring leert ons immers dat bij elke bedrijfsopvolging dezelfde vragen naar boven komen. De ervaring leert ons echter ook dat te vaak sommige vragen onbeantwoord of zelfs onbespreekbaar blijven. En dat willen we veranderen.

Daarom nodigen we alle gezinsleden uit (ouders, kinderen, schoonkinderen, …). We halen op een gemoedelijke manier volgende thema’s aan:

 • Wat komt er op ons af als ondernemersfamilie?
 • Waar moeten we rekening mee houden?
 • Welke stappen zijn er in het opvolgingsproces?
 • Wat wordt de rol van de niet-overnemende kinderen?
 • En wat van de eventuele partners?
 • Hoe gaan we samenwerken?

We zetten de eerste stappen in het familiegesprek dat hopelijk na de avond, aan de eigen keukentafel of in de living, voortgezet wordt.

Deze avonden  hebben reeds plaatsgevonden en konden hopelijk inspiratie bieden aan de 120 aanwezigen. 


 

Generatieoverdracht doordacht

In 5 sessies op weg naar een geslaagd opvolgingstraject.

In deze vijfdelige lessenreeks worden alle aspecten van bedrijfsopvolging toegelicht.

De beslissing is (bijna) genomen: wat zijn nu de volgende stappen? Hoe begin je aan het eigenlijke proces van bedrijfsopvolging? Waarover moet je nadenken, waarmee moet je rekening houden en wat zijn de mogelijke valkuilen?

In deze cursus krijg je een duidelijk overzicht. Deze cursus is voor overdragers en overnemers (samen). Dit is de opleiding waarbij de overdracht – nu of in de nabije toekomst – centraal staat.

 • Sessie 1: Visie en strategie: hoe zien en plannen we de toekomst van ons bedrijf?
 • Sessie 2: Familiaal vermogensrecht: Hoe past het huwelijksvermogensrecht, de vermogensplanning, het erfrecht en de pacht in het overnameverhaal?
 • Sessie 3: Welke uitbatingsvorm kiezen we? En hoe zit het VLIF in elkaar?
 • Sessie 4: Hoe maken we het ondernemingsplan en het financieel plan op? Wat is belangrijk (voor onszelf en voor de bank)?
 • Sessie 5: Professioneel samenwerken en communiceren op het familiebedrijf: hoe pakken we dit aan?

 

 

 
Model
Aan de hand van ons model helpen we je op weg naar een vlotte bedrijfsoverdracht.
Opleidingen
We voorzien verschillende opleidingen, zowel gericht op de opvolger, de overdrager als de hele familie.
Heb je vragen?
Heb je vragen over bedrijfsopvolging in de land- of tuinbouw?