Geef je samenwerking kleur

De brochure "Geef je samenwerking kleur", werd ontwikkeld door het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging. Ze heeft tot doel om zowel de opvolger als de overdrager van een land- of tuinbouwbedrijf uit te dagen om voldoende stil te staan bij de samenwerking op het bedrijf over de generaties heen.

 

Verantwoordelijkheden verschuiven

Vaak zullen na een eerste overname opvolger en overdrager nog enkele jaren samen instaan voor de bedrijfsvoering en samen beslissingen nemen. Dit is een proces waarbij de verantwoordelijkheden doorheen de jaren verschuiven. Zelden wordt voldoende stilgestaan bij hoe dit proces van samenwerken en overdracht van bevoegdheden nu werkelijk verloopt. Dat kan leiden tot conflicten en wrijvingen. Vooraf goed bespreken hoe jullie de samenwerking op het bedrijf willen aanpakken, is absoluut noodzakelijk.

Handvaten en oefeningen

Om die reden willen de partners van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging toekomstige overdragers en opvolgers de nodige handvaten en oefeningen geven om na te denken over de verschillende aspecten die van belang zijn bij het vormgeven van een samenwerking tussen opvolger en overdrager.

8 thema’s

In deze brochure zijn 8 thema’s opgenomen die hier dieper op ingaan, elk vanuit een specifieke invalshoek. 

We wensen alle opvolgers en overdragers alvast een succesvolle samenwerking toe ! 

>> Download hier de brochure

>> Download het Excel document