Opleidingen

Opleidingen

Generatieoverdracht
doordacht

De junior en
seniorgeneratie die
voor de generatiewissel
staan van
het (familiaal)
land- of tuinbouwbedrijf
 
 

 

Oriëntatiecursus
50+

Ouders die erover
denken hun
landbouwbedrijf
over te geven
aan de volgende
generatie
 
 

 

Spiegelreis

 

Jongeren die 
overwegen het 
landbouwbedrijf van
de ouders over te nemen.

 


 

Familie-academie

Alle familieleden van
een land- of tuinbouwbedrijf
dat binnenkort
wordt overgenomen
 


 

Junior Class

Jongeren die overwegen
het land- of tuinbouwbedrijf
van de ouders
over te nemen