Welkom

Welkom

Bedrijfsopvolging: een complex en alomvattend proces

 
Het komende decennium zullen heel wat bedrijfsleiders moeten nadenken over
decontinuïteit van hun bedrijf. Het is belangrijk dat de bedrijfsleider en potentiele opvolger dit in de meest optimale omstandigheden laten plaatsvinden.
 
Een tijdige voorbereiding en planning, met bijhorende afspraken en een duidelijke communicatie zijn hierbij van essentieel belang.
 
Bovendien is bedrijfsopvolging in de land- en tuinbouwsector er niet eenvoudiger op geworden. De grote kapitaalsintensiteit, diverse financiële, fiscale, juridische en economische aspecten maken het proces complex, terwijl ook de familiale en sociale belangen niet uit het oog verloren mogen worden.
Bedrijfsoverdracht is voor 80% emotioneel en voor 20% zakelijk
is een vaak gehoorde uitspraak die goed weergeeft hoe de verhoudingen liggen. Het gaat immers niet enkel om het geven van de nodige aandacht en ondersteuning op het gebied van het bedrijf maar ook op dat van de familie en van de (toekomstige) bedrijfsleider zelf.
 
Model
Aan de hand van ons model helpen we je op weg naar een vlotte bedrijfsoverdracht.
Opleidingen
We voorzien 5 opleidingen, zowel gericht op de opvolger, de overdrager als de hele familie.
Heb je vragen?
Heb je vragen over bedrijfsopvolging in de land- of tuinbouw?